Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

MADEMOISELLE HIORT.

Ja vi er min Troe ikke ilde opskiørted allesammen.