Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Jeg vil da raade hende, at hun gifter sig,

Mademoiselle.