Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

MADEMOISELLE HIORT.

Det er ikke saa læt at gifte sig, som du tænker, Henrich.