Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

HENRICH.

Vil ingen anden have hende, saa vil jeg; men jeg gifter mig ikke paa anden Maade end udi Comoedierne, nemlig paa een Aften.