Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

MADEMOISELLE HIORT.

Ey! ud og laver eder til, nu er ikke Tiid at skiemte.