Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 451
Liigbegiængelse, Ligfærd, Begravelse.