Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 452
Henrich. Det vides ikke, hvem der udførte denne Rolle. Da Henrich Wegner (o. 1701-43) ikke staar opført paa Listen over Teatrets Skuespillere 1726 og 1728, maa det formodes, at han ikke tilhørte Truppen i 1727. - privilegeret. Siden 14. August 1722 besad Montaigu (og hans Trup) Privilegium paa at opføre Komedier paa Dansk i København. - Schumacher, Johannes, var ved Truppen 1726-28. - Hiort, Sophie, var ved Truppen fra 1723 eller 24 til 1728. - Hammer, Rasmus, var Truppens Kopist (Skriver) og Diktør (Sufflør) fra 1722. - Montaigu, se Bind III, S. 7.