Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 455
skrevet mig et X for et V, dvs. bedraget mig - ved i Regnskabet at ændre Gælden til det dobbelte Beløb (idet Romertallet V= 5 ved Forlængelse af dets Streger nedefter let kunde se ud som den romerske Talværdi X--10). - Debet, lat. »han skylder«; Gæld.