Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 456
dito, ital. ditto, »sagt«, det samme. - Suur-Stæg, Steg af Oksekød (eller Hestekød), som før Stegningen har ligget i Eddike. - Berge-Fisk, Bergensfisk, egentlig Bjergfisk, Torsk der er tørret og derefter udblødt i en Lud. - item, lat. endvidere, fremdeles. - Simle, lille rundt Stykke Brød af Hvedemel (eller Rugmel). - ævret Smør, Smør, som kærnes af Mælken, medens Køerne gaar paa Ævret (græsser paa de høstede Marker).- Couleur de, 463 fr. med Farve som. - Skoefæt. Dass har: kar-fedt. - tvende ordinaire, to almindelige, sædvanlige. - Faste-Dage. Nogle Mennesker holdt, for Sundhedens Skyld, regelmæssige Fastedage. - Knaster-Tobak, Kanaster, Tobak fra Venezuela. - ikkun, kun. - Skind-Suppe, Kallunsuppe; ogsaa brugt om darlig, tynd Suppe. - Manu mea propria, lat. med min egen Haand. - Henrich Suur-Stæg, hos Dass: Rasmus etc.