Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 457
continueret, fortsat. - Sedler, Billetter. - endelig, ganske vist, i Virkeligheden. - Rulle, Rolle. - Authores, lat. Forfattere. - Anstød, Sygdomstilfælde, Anfald.