Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 460
Serviteur, fr. Tjener. - Reverencer, ærbødige Buk eller dyb Nejen. - halvgaaen Syv, halv 7. - Marqviser, af fransk marquis, Adelstitel mellem Hertug og Greve. - Comcedie om Mester Geert, Mester Gert Westphaler (se Bind III). - ikke ilde opskiørted, i en vanskelig, pinlig Situation.