Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 461.
Kok, Restauratør. - Gasconsk, Sproget i det sydvestfranske Landskab Gascogne. - Discoursen, Samtalen. - Vexelviis, skiftevis. - rangerer sig, anbringer sig, opstiller sig. - Følge-Parret, Følgeparrene, Sørgeparrene. - Madame Coffre, Helene (død 1728) var Enke efter Maleren Benoit le Coffre; hun var knyttet til Skuepladsen 1722-27. - Ancienneté, fr. Anciennitet, Tjenestealder. - en tom Hiulbaare, en Trillebør i Stedet for en af de Kareter, som ofte fulgte et Ligtog, undertiden uden Passager. - oprakt Hals, løfted Hoved. - bunted, broged. - Himlen Nød, Dass: Himmel Nød. - fil Jylland, Fy en, Norge. Nogle af Skuespillerne rejste Sommeren 1725 til Norge og øjensynlig ogsaa til andre Egne uden for København. - Tyon, dvs. Mathieu Toyon, en Gascogner, der havde Beværtning og Vinhandel i Pilestræde. - borge, lade faa paa Kredit. - Karve- 464 stok, Stok til Indskæring af Karver, Streger, for at holde Regnskab over noget.