Holberg, Ludvig Uddrag fra LIIGBEGIÆNGELSE

S. 462.
trakte, trak. - Assignation, Anvisning. - Jacobs Sønner. Komediehuset havde Gæld hos jødiske Pantelaanere. - stempled, slet Papiir, stemplet eller ustemplet Papir, - Slutteriet, Gældsfængslet. Raadhuus, dvs. Arresten. - sin ... Helsot fik, blev dødssyg, syg til Døden. - hverdags Feber, Feber, der kommer igen hvert Døgn.