Holberg, Ludvig

Hoved-Personerne

 • PHILOCYNE
 • LUCILIA
 • POLIDORUS
  Philocynes Elsker
 • LEANDER
  Luciliæ Elsker
 • DOROTHEA
  Philocynes Kammer-Piige
 • SGANARELL
  Polidori Tiener
 • GUSMAN
  Leanders Tiener
 • PANDOLFUS
  Jomfruernes Broder
 • DEN GAMLE PANDOLFUS
  deres Fader

Scena er en aaben Mark ved Pandolfi Grav