Holberg, Ludvig Uddrag fra HENRICH OG PERNILLE

De tre første Afdelinger, »Bøger« af Gil Blas udkom 1715, de tre næste 1724 og de tre sidste 1735. Det var Henrik Hertz, som i sit Tidsskrift Ugentlige Blade, 1858-59, S. 417, gjorde opmærksom paa, at Holberg herfra kunne have hentet Inspiration til sin Komedie. Holberg nævner imidlertid aldrig Lesage, og dennes store og meget indholdsrige Roman synes ikke paa anden Maade at have haft Betydning for Holbergs Forfatterskab.