Holberg, Ludvig Uddrag fra HENRICH OG PERNILLE

LEANDER.

Da jeg kom ind i Huuset, vilde ingen tage mig for fulde, men disse nye Folk, som Henrich har 225 antaget, sagde at deres Herre nyelig var gaaet ud. Hvad Pokker er det for Koglerie? Hvor er Henrich?