Holberg, Ludvig Uddrag fra HENRICH OG PERNILLE

LEANDER.

taler til Henrich uden for. Som jeg siger, Henrich! nu gaaer jeg til Siide lidt.