Holberg, Ludvig Uddrag fra HENRICH OG PERNILLE

HENRICH.

Aldeeles ingen Forskiæl. Jeg sætter, at jeg er Fuldmægtig hos en stor Herre, jeg er da kun en ringe Person mod ham. Men om jeg nu filouterer ham fra alt hans Gods, blir jeg strax fornemmere end han, skiønt han beholder sin forrige Titul, og jeg heeder kun slet og ret Henrich som tilforn.