Holberg, Ludvig Uddrag fra HENRICH OG PERNILLE

LEANDER.

til Henrich. Henrich! her er din Svigerfar, som du maa insinuere dig hos.