Holberg, Ludvig Uddrag fra DIDERICH MENSCHENSKRÆK

Komedien blev vistnok opført allerede i 1724, den ældste bevarede Plakat er fra 1726; den blev trykt 1731. - I Holbergs første Levnedsbrev omtales Komedien kun med Titel; Stykket kaldes dér Machinationes Hemici, dvs. Henrichs listige Intriger; denne Titel er dannet over Molières Les Fourberies de Scapin, Scapins Skalkestykker. Hermed har Holberg angivet, at han anser Henrik for Stykkets drivende Kraft.