Holberg, Ludvig Uddrag fra DIDERICH MENSCHENSKRÆK

JERONIMUS.

Adieu Mons. Maurbrekker!

Hyacinthe græder. Henrich visker hende i Øret, hvorpaa hun stiller sig tilfreds og gaaer bort med Henrich.