Holberg, Ludvig Uddrag fra HEXERIE ELLER BLIND ALLARM

HENRICH.

Den største Tieneste I kand giøre jer Creditor, er, at I læser vel over paa jere Ruller; saa vil jeg giøre og ikke tale meere om dette Narrerie. Henrich gaaer ind.