Holberg, Ludvig Uddrag fra DET ARABISKE PULVER

LEANDER.

kysser Henrich. Ach min hierte Monsieur von Henrich! jeg beder at I vil være min Ven og Velyndere; vil I da?