Holberg, Ludvig Uddrag fra DET ARABISKE PULVER

HENRICH.

Det skal skee Herre! Henrich gaaer ud.