Holberg, Ludvig Uddrag fra Værker i tolv bind 3-7: Komedier

Sidste Bind vil indeholde en fuldstændig Billed- og Indholdsfortegnelse for hele Værket