Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

I revolutionære Tider blev Den politiske Kandestøber øjensynlig taget til Indtægt for Reaktionen. Var Holberg Modstander af Reformer? Læs herom i Bind VIII og IX.