Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Jo mænd, han er endelig alleene, men sidder og læser.