Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Dersom der kom en Forordning ud, at Herculus skulde være en Postill, saa troer jeg, han skulde kunde præke, naar det skulde være.