Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Men har han saa Stunder formedelst sit Arbeyd at læse i saadane Bøger?