Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Vi har og merket det samme; thi naar han giør noget Arbeyd, som sielden skeer, saa seer det saa politisk ud, at vi maa støbe det om igien. Men vil I ellers tale med ham, saa kand I gaae lige ind i daglig Stuen.