Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS.

Jeg agter min Troe ingen Slingring, men gaaer Hige til.