Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Min kiære Monsieur Herman von Bremen! men man kand ikke føde Kone og Børn dermed.