Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HERMAN

Da skal jeg laane jer min, den er saa god, som den er liden; all min heele Politica har jeg af den Bog, samt af Hercules og Herculiscus.