Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Ja Vatter! naar jeg skal slaae mig til Læsning, forsømmer jeg mit Handværk dermed.