Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Nej! min Troe vil jeg ikke; jeg er for gammel til at gaae i Skole igien paa nye.