Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HERMAN

Ja saa er I og ikke skabt til at være min Sviger-Søn. Adieu.