Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Ej! hvad er det for Snak?