Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Jeg skal før vride Halsen om paa hende, end 23 hun skal faae en Politicus. I gamle Dage kaldte man jo en Skielm en Politicus.