Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Han er ikke hiemme; vil I siige mig det?