Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

EN ANDEN DRENG

Jeg skulde fornemme eengang for alle, om de Tallerkener kand blive færdige. De kunde have været giort og opslidte, siden vi bestilte dem. Mutter svor paa, at I faaer ikke saa hastig Arbeide for os igien.