Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Her er Manden ude, Mutter, som skal have Penge for de 8 Tønder Kuli, vi fik i Gaar.