Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Ja, hvor skal jeg tage Pengene fra? Han faaer at bie til min Mand kommer hiem. Kand du ikke sige mig, hvor min Mand har sin Gang om Dagen?