Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Om Mutter vilde holde reen Mund, skulde jeg nok sige det.