Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Jeg svær dig til, Henrich, at jeg ikke skal røbe dig.