Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Hvor holdes den Forsamling?