Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Det holdes Vexelviis, nu hos en, nu hos en anden; i Dag (men ikke mine Ord igien) skal det holdes her.