Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

GESKE

Ha ha! nu begriber jeg, hvorfor han vil have mig ud i Dag at besøge Smedens Kone Annike.