Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

HENRICH

Mutter kand nok gaae ud, men komme tilbage om en Time og overrumple dem. I Gaar holdtes samme Collegium hos Jens Oltapper; der saae jeg dem alle sidde ved et Bord, og Hosbond ved Bord-Enden.