Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

Det er alle nogle feede Karle, at tale om Stats-Sager. Hørte I ikke, hvad de talede?