Holberg, Ludvig Uddrag fra DEN POLITISKE KANDSTØBER

ANTONIUS

. Ha ha ha! Det første jeg møder ham, skal jeg, min Troe, siige: god Dag, Herr Secreteer!